Propozycja Opłat na rok 2022

 

KSIĘŻYNO 24.03.2022

UWAGA !!!

    

Zarząd ROD im. Gen. Wróblewskiego w Księżynie informuje ,  o opłatach na rzecz ogrodu w 2022r:
 
1. SKŁADKA CZŁONKOWSKA                         6 zł
2. NA RZECZ OGRODU                               0,25 zł/m² + 480 zł
3. WODA                                                     1,20 zł/m³
4. ENERGIA ELEKTRYCZNA                        0,69 zł/kWh
 
 

Wpłaty  NR KONTA 31 8060 0004 0000 2613 2000 0010

                                                 

ZARZĄD

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2022

 
Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie, Rodzinny Ogród Działkowy im. gen. Walerego Wróblewskiego w Księżynie, ul. Przemysłowa 10, 16-005 Księżyno. NIP 966-14-67-521, REGON 007015915-21382, Sąd Rej. m. st. Warszawy KRS 0000293886

 

 Księżyno  24.03.2022 r


ZAWIADOMIENIE
Zarząd ROD im. gen. Walerego Wróblewskiego w Księżynie zaprasza na
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się w dniu 30 KWIETNIA 2022 R.
          w OGRODOWYM DOMU DZIAŁKOWCA

Początek obrad:
W pierwszym terminie o godz. 15 ³⁰
W drugim terminie o godz. 16⁰⁰
Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie,  co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.                                                              
Zgodnie z§ 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym  zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocnika. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód osobisty tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.
      
       Sekretarz Zarządu ROD                 Prezes Zarządu ROD
          Halina Kuklik                         Zdzisław Grzybowski

 

 

Wymiary Altan

 

KSIĘŻYNO 10.10.2013

UWAGA !!!

 

ZARZĄD OGRODU PRZYPOMINA O WYMIARACH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY BUDOWIE ALTAN W NASZYM OGRODZIE (POZAMIEJSKIM).

- POWIERZCHNIA DO - 35M² + TARAS - 12M²
- WYSOKOŚĆ PRZY DACHU PŁASKIM – 4M
- WYSOKOŚĆ PRZY DACHU STROMYM – 5M

                                                 

ZARZĄD

 

Opłaty na rok 2021

 

KSIĘŻYNO 01.04.2021

UWAGA !!!

    

Zarząd ROD im. Gen. Wróblewskiego w Księżynie informuje ,  o opłatach na rzecz ogrodu w 2021r:
 
1. SKŁADKA CZŁONKOWSKA                            6 zł
2. NA RZECZ OGRODU                                 0,20 zł/m² + 340 zł
3. WODA                                                          1,20 zł/m³
4. ENERGIA ELEKTRYCZNA                         0,66 zł/kWh
 
Termin wnoszenia opłat do 31-05-2021r.

Wpłaty  NR KONTA 31 8060 0004 0000 2613 2000 0010

                                                 

ZARZĄD