Zamknięcie wodociągu

 

KSIĘŻYNO 13.11.2020

UWAGA !!!

 

ZARZĄD OGRODU INFORMUJE, ŻE WODOCIĄG NA OKRES ZIMOWY ZOSTANIE ZAMKNIĘTY W DNIU

 

         14.11.2020r. ok godz. 13ºº
            
    Przypominamy, więc o zabezpieczeniu swoich działkowych  przyłączy wodociągowych, tak by mrozy ich nie uszkodziły.

 

       Pamiętajmy o spuszczeniu wody z bojlerów, wybraniu wody z baczków i muszli sedesowych lub zalaniu ich płynem niezamarzającym.

                                   ZARZĄD

 

Informacja o obowiązku podania stanu licznika wody

 

KSIĘŻYNO 13.11.2020

UWAGA !!!

     Zarząd ROD informuje, że każdy działkowicz jest zobowiązany do końca listopada podać stan licznika wody.

Nie  wywiązanie się z tego  obowiązku będzie skutkowało odłączeniem energii elektrycznej.    

 
    
TEL. 601 815 237

                                                 

ZARZĄD

 

Apel do Działkowców w sprawie przestrzegania ograniczeń

.

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

.

Propozycja opłat na rok 2020

 

KSIĘŻYNO 03.04.2020

UWAGA !!!

    

Zarząd ROD im. Gen. Wróblewskiego w Księżynie informuje ,  o propozycji opłat na rzecz ogrodu w 2020r:
 
1. SKŁADKA CZŁONKOWSKA                            6 zł
2. NA RZECZ OGRODU                                 0,20 zł/m² + 270 zł
3. WODA                                                          1,20 zł/m³
4. ENERGIA ELEKTRYCZNA                         0,65 zł/kWh
 
PROSIMY O ZALICZKOWE WPŁATY NA KONTO ROD W MIARĘ SWOICH MOŻLIWOŚCI BY OGRÓD MÓGŁ ZACHOWAĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ, DO CZASU ODBYCIA WALNEGO ZEBRANIA I USTĄPIENIA CZASU EPIDEMIOLOGICZNEGO

Wpłaty  NR KONTA 31 8060 0004 0000 2613 2000 0010

                                                 

ZARZĄD

 

Więcej artykułów…

  1. Wymiary Altan