Propozycja opłat na rok 2020

 

KSIĘŻYNO 03.04.2020

UWAGA !!!

    

Zarząd ROD im. Gen. Wróblewskiego w Księżynie informuje ,  o propozycji opłat na rzecz ogrodu w 2020r:
 
1. SKŁADKA CZŁONKOWSKA                            6 zł
2. NA RZECZ OGRODU                                 0,20 zł/m² + 270 zł
3. WODA                                                          1,20 zł/m³
4. ENERGIA ELEKTRYCZNA                         0,65 zł/kWh
 
PROSIMY O ZALICZKOWE WPŁATY NA KONTO ROD W MIARĘ SWOICH MOŻLIWOŚCI BY OGRÓD MÓGŁ ZACHOWAĆ PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ, DO CZASU ODBYCIA WALNEGO ZEBRANIA I USTĄPIENIA CZASU EPIDEMIOLOGICZNEGO

Wpłaty  NR KONTA 31 8060 0004 0000 2613 2000 0010

                                                 

ZARZĄD